Kontakt

Název firmy: Ing. Jiří Chmelíček

Obor autorizace: pozemní stavby

Autorizační číslo v seznamu ČKAIT: 1301011

IČ: 628 08 818

Zaměření firmy: projektová činnost v investiční výstavbě, provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Kontaktní adresa: Na Kopečku 532, Uherské Hradiště - Jarošov, 686 01

Telefon: +420 572 545 308

E-mail: chmelicek.jiri@seznam.cz

Mobilní telefon : +420 606 211 088